L'Excellence

Zainteresovani da poslujete u Srbiji? Samo napred, tu smo da Vas podržimo u svakom trenutku Vašeg poslovanja!

- Registracija (osnivanje, otvaranje) firme u Srbiji - Usluge "Virtuelne kancelarije" u Beogradu, Nišu, Novom Sadu... - Pronalaženje odgovarajućeg poslovnog prostora - Finansijski, Poslovni, Administrativni, IT & Tehnološki konsalting - Pomoć u procesima pronalaženja adekvatnog kadra i zapošljavanja - Kursevi srpskog jezika - Profesionalne prevodilačke usluge - Ostale usluge Expat podrške u Srbiji i još mnogo toga... -
godina poslovanja
0 +
Google recenzija
0 +
saradnika
0 +
LinkedIn pratilaca
0 +

O L’Excellence

L’Excellence (PIB: 111228959 MB: 65272431) je agencija za konsalting i personalni menadžment, osnovana početkom 2019. godine u Srbiji i specijalizovana za sveobuhvatnu poslovnu podršku u procesima registracije i uspostavljanja rada stranih greenfield investicija u Srbiji i drugih vidova priliva stranih direktnih investicija – SDI, upravljanje kadrovima kao i pružanje mnogobrojnih usluga Expat podrške u Srbiji. Danas je L’Excellence moderna i dinamična konsultantska kompanija, i kao takva predstavlja vrhunsku ekspertsku podršku poslovanju stranih kompanija i fizičkih lica u Srbiji, na jednom mestu, ostavljajući im prostor i vreme da se fokusiraju na suštinski razvoj njihovog poslovanja u Srbiji.

L’Excellence pruža široku lepezu savetodavnih i konsultantskih usluga: registraciju (osnivanje, otvaranje) firme u Srbiji, usluge „Virtuelne kancelarije“ u Beogradu, Nišu, Novom Sadu…, pronalaženje odgovarajućeg poslovnog prostora na teritoriji cele Srbije, finansijsko, poslovno, administrativno savetovanje i IT & tehnološki konsalting, naročito u fazi pripreme resursa za početak operativnog rada firme i dobijanje neophodnih dozvola i licenci. Kao agencija za upravljanje kadrovima, L’Excellence pomaže stranim kompanijama koje posluju u Srbiji u procesima pronalaženja adekvatnog kadra i zapošljavanja obezbeđujući usaglašenost sa zakonima i propisima o radu, a fizičkim licima pruža i usluge Expat podrške u Srbiji kao što su: kursevi srpskog jezika, profesionalne prevodilačke usluge, ostale usluge Expat podrške u Srbiji (traženje adekvatnog smeštaja, pravna i imigraciona pomoć, podrška u uspostavljanju odnosa između klijenta i banke, pomoć u potrazi za odgovarajućim školama i dodatna podrška u savladavanju školskog gradiva…) i još mnogo toga… 

L’Excellence, LExcellence, Finansijski, Poslovni, Pravni, IT, Tehnološki, Marketing, Prodaja, Strategija, Plan, Projekcija, Savetovanje, Konsalting, Prevođenje, Obuka, Razvoj, Ekspat, Srbija, Beograd, Podrška, Finansijski konsalting, Finansijsko savetovanje, Finansijski konsalting Beograd, Finansijski konsalting Srbija, Finansijsko savetovanje Beograd, Finansijsko savetovanje Srbija, Poslovni konsalting, Poslovno savetovanje, Poslovni konsalting Beograd, Poslovni konsalting Srbija, Poslovno savetovanje Beograd, Poslovno savetovanje Srbija, Pravni konsalting, Pravno savetovanje, Pravni konsalting Beograd, Pravni konsalting Srbija, Pravno savetovanje Beograd, Pravno savetovanje Srbija, Tehnološki konsalting, Tehnološko savetovanje, Tehnološki konsalting Beograd, Tehnološki konsalting Srbija, Tehnološko savetovanje Beograd, Tehnološko savetovanje Srbija, IT konsalting, IT savetovanje, IT konsalting Beograd, IT konsalting Srbija, IT savetovanje Beograd, IT savetovanje Srbija, Biznis plan Beograd, Biznis plan Srbija, Prevođenje sa engleskog na srpski, Profesionalno prevođenje, Stručno prevođenje,

U saradnji sa poslovnim partnerima, L’Excellence svojim klijentima, stranim kompanijama koje odluče da svoje poslovanje prošire i na Srbiju, nudi finansijski konsalting u domenu ostvarivanja prava na stimulativnu finansijsku podršku Republike Srbije: subvencije, poreske olakšice, poreske podsticaje na zarade zaposlenih i drugo.

L’Excellence je jedinstven po načinu poslovanja jer se za svaki klijentski zahtev pažljivo biraju i formiraju posebni ekspertski timovi i angažuju isključivo poslovni partneri i saradnici koji se ističu po dubokom poznavanju specifične industrije i lokalnih i regionalnih karakteristika tržišta, kao i po dugogodišnjem međunarodnom iskustvu u pružanju konsultantskih usluga baš u tim industrijskim sektorima, a sve kako bi klijentima bila pružena dobitna kombinacija ekspertize u domenu njihove industrije i specifičnosti njihovih zahteva.

Naše usluge

Pokretanje poslovanja u Srbiji

* Registracija (osnivanje, otvaranje) firme
* Usluge „Virtuelne kancelarije“(Beograd, Niš, Novi Sad...)
*Pronalaženje odgovarajućeg poslovnog prostora

Personalni menadžment

L’Excellence pomaže stranim kompanijama koje posluju u Srbiji u procesima pronalaženja adekvatnog kadra i zapošljavanja obezbeđujući usaglašenost sa zakonima i propisima o radu.

Expat podrška u Srbiji

* Kursevi srpskog jezika
* Profesionalne prevodilačke usluge
* Ostale usluge Expat podrške u Srbiji

Finansijski, Poslovni & Administrativni konsalting

Za L’Excellence, svaki klijent je jedinstven i zato su usluge savetodavne i konsultantske podrške specijalno kreirane i prilagođene da zadovolje potrebe baš tog klijenta.

IT & Tehnološki konsalting

L'Excellence pruža potpunu IT i tehnološku podršku klijentima omogućavajući im optimalne tehnološke uslove za rad i razvoj poslovanja.

Naši poslovni partneri

Radeći zajedno kao jedan tim, iskreno verujemo da višedimenzionalna pozitivna sinergija između poslovnih partnera stvara dodatnu vrednost našim klijentima.

HR usluge
Link

Konsalting u vezi sa nekretninama
Link

Konsalting u vezi sa upravljanjem kompanijom
Link

Implementacija i razvoj poslovnih informacionih rešenja
Link

Finansijsko savetovanje
Link

Inovativna bonus i loyalty digitalna aplikacija
Link

Računovodstvo, poresko i poslovno savetovanje
Link

Profesionalne prevodilačke usluge
Link

Osnivanje firmi - Vođenje knjiga - Obračun plata i PDVa
Link

Pravno savetovanje
Link

Scroll to Top