Da bismo olakšali proces donošenja odluka, za neke troškove smo definisali gornju granicu cene (maksimalni trošak) koji ograničava da ukupni trošak pređe navedeni nivo.

Usluga

Beograd

Novi Sad

Niš

Registracija firme & Poreska registracija

1.500 EUR max

1.350 EUR max

1.200 EUR max

Otvaranje poslovnog računa

500 EUR max

500 EUR max

500 EUR max

Imenovanje lokalnog zastupnika*

1.200 EUR max

1.200 EUR max

1.200 EUR max

Real-Estate konsalting

1 mesečna renta fiksno

1 mesečna renta fiksno

1 mesečna renta fiksno

„Virtual office“ usluge

50 EUR+PDV mesečno fiksno

50 EUR+PDV mesečno fiksno

50 EUR+PDV mesečno fiksno

Poresko-računovodstvene usluge

100 EUR mesečno start**

100 EUR mesečno start**

100 EUR mesečno start**

*Može se dogovoriti da bruto mesečna plata lokalnog direktora bude niža (do 50 evra), ali ako je niža od prosečne srpske plate (trenutno 1.114,57 evra bruto), može se identifikovati kao pokušaj utaje poreza i može inicirati kontrolu od strane nadležnih poreskih organa.

**Postepeno se povećava kako se posao razvija

Za sve dodatne profesionalne usluge koje pružamo, a koje nisu gore navedene, pre svakog započetog angažovanja cene su sledeće:

Usluga

Beograd

Novi Sad

Niš

Business konsalting

Pozicija

Po započetom satu

  

Partner

80 EUR

Project Manager

60 EUR

Senior Consultant

50 EUR

Junior Consultant

25 EUR

Pripravnik

15 EUR

Pozicija

Po započetom satu

  

Partner

80 EUR

Project Manager

60 EUR

Senior Consultant

50 EUR

Junior Consultant

25 EUR

Pripravnik

15 EUR

Pozicija

Po započetom satu

  

Partner

80 EUR

Project Manager

60 EUR

Senior Consultant

50 EUR

Junior Consultant

25 EUR

Pripravnik

15 EUR

Scroll to Top