L’Excellence pruža sveobuhvatnu IT podršku klijentima omogućavajući im optimalne tehnološke uslove za rad i razvoj poslovanja. IT & Tehnološke konsalting usluge koje nudi L’Excellence su:

* Data Warehouse – DWH (arhitektura, dizajn, implementacija)
* Sistem izveštavanja prema rukovodstvu – MIS (dizajn, implementacija, vizualizacija)
* Sveobuhvatna IT podrška za Start-up kompanije (princip „ključ u ruke“)
* Izrada web sajtova
* Optimizacija postojećih web sajtova
* Usluga 24/7 Servis Desk-a
* Konsalting za pripremu i razradu detaljnih IT planova
* IT revizija
* Procena postojećih IT sistema
* Digitalizacija i Digitalna Transformacija
* Implementacija poslovnih aplikacija
* Upravljanje IT projektima
* Migracija servera, preseljenje kancelarija i sl.
* Analiza i procena kapaciteta i iskorišćenosti internet konekcije

Scroll to Top