Kursevi srpskog jezika imaju za cilj da se polaznicima svih uzrasta kojima srpski jezik nije maternji jezik pruži prilika da aktivno koriste srpski jezik, kako u svakodnevnim, tako i u poslovnim situacijama. Nastava se odvija uz pomoć engleskog jezika pri čemu se polaznici ohrabruju da najveći deo časa komuniciraju na srpskom jeziku.

Trajanje časa i vrsta metoda obuke zavisi isključivo od Vas. L’Excellence metode obuke mogu biti individualne (preko neke od dostupnih platformi – Skype, Viber, Teams… ili u direktnom kontaktu predavača i polaznika) ali mogu podrazumevati i grupne diskusije i aktivnosti (poput igranja uloga u unapred pripremljenim, tematskim časovima i sl).

Scroll to Top