Za L’Excellence, svaki klijent je jedinstven i zato su usluge savetodavne i konsultantske podrške u oblasti finansijskog, poslovnog i administrativnog konsaltinga specijalno kreirane i prilagođene da zadovolje potrebe baš tog klijenta. L’Excellence nudi široku lepezu usluga:

* Administrativna podrška u postupku osnivanja ili preregistracije firme
* Administrativna podrška i pomoć u postupku statusnih promena
* Pomoć u formulisanju i pravnoj proveri poslovnih ugovora
* Konsultacije iz oblasti radnog i privrednog prava
* Analiza tržišta i poslovnog okruženja
* Procena isplativosti i rizika poslovne ideje/investicionih projekata
* Procena potrebnih izvora finansiranja
* Analiza održivosti i potencijla poslovanja
* Procena isplativosti postojećih poslovnih aktivnosti
* Izrada strategije i biznis planova
* Učešće u direktnim pregovorima sa kreditorima radi pojašnjenja predstavljenog biznis plana
* Planiranje likvidnosti u odnosu na stvarne potrebe i mogućnosti poslovanja
* Procena mesečnog novčanog toka i njegovo prilagođavanje stvarnim okolnostima poslovanja
* Identifikacija, analiza i predlozi za smanjenje i otklanjanje posledica poslovnih rizika
* Implementacija kontrolinga u Start-up kompanijama (princip „ključ u ruke“)
* Revizija i unapređenje kontrolinga
* Konsalting u domenu razvoja proizvoda
* Organizaciona transformacija
* Konsalting u vezi ljudskih resursa i organizacionog učinka
* Due diligence studije

Scroll to Top