L’Excellence pruža punu podršku klijentima u procesu osnivanja firme u Srbiji, vodi celokupan proces ispunjavanja svih pravnih i administrativnih zahteva obezbeđujući usklađenost sa lokalnim zakonima i propisima. L’Excellence koordinira pribavljanje sve neophodne dokumentacije, uključujući dokumentaciju potrebnu za registraciju firme, poresku registraciju i dobijanje potrebnih dozvola i licenci. Konkretno, proces registracije firme u Srbiji se sprovodi kroz sledeće faze:

Faza 1: Planiranje i istraživanje

Faza 2: Rezervacija naziva firme

Faza 3: Prikupljanje dokumenata

Faza 4: Registracija firme

Faza 5: Otvaranje bankovnog računa

Faza 6: Poreska registracija

Faza 7: Usklađenost sa zakonima i dozvole (opciono)


Faza 1: Planiranje i istraživanje

U ovoj početnoj fazi, L’Excellence u saradnji sa klijentom sprovodi temeljno istraživanje i planiranje, kao jednu od ključnih aktivnosti u svakom procesu osnivanja.  Konkretno, L’Excellence sprovodi detaljno istraživanje i analizu:

– srpskog tržišta, pomažući klijentu da stekne dragocen uvid u lokalne propise, tržišne trendove i potencijalne mogućnosti, posebno da identifikuje sve neophodne preduslove kako bi se obezbedila usklađenost registrovane firme sa svim važećim propisima i pribavljanje svih neophodnih saglasnosti pre početka poslovanja u Srbiji.

– prednosti i mana različitih oblika pravnog lica u Srbiji, kao osnov za odluku klijenta koji će oblik pravnog lica biti osnovan.

– prednosti i mana različitih modela pravnog lica u Srbiji, kao osnova za odluku klijenta koji model pravnog lica će biti uspostavljen.

– prednosti i mana, uključujući i analizu isplativosti različitih lokacija/različitih opština u Srbiji gde bi se pravno lice moglo registrovati, kao osnov za odluku klijenta.

– Posebnosti srpskih i zakona zemlje iz koje dolazi klijent / postojanje bilateralnih sporazuma kada je u pitanju osnivanje i poslovanje strane kompanije u Srbiji (analiza zakona zemlje iz koje dolazi klijent je van okvira rada L’Excellence i nju sprovodi sam klijent)

Kao rezultat ove faze biće određena vrsta firme i model poslovanja koji optimalno odgovaraju poslovnim ciljevima klijenta u Srbiji, kao i lokacija u Srbiji na kojoj će firma biti registrovana. Takođe, biće postignuto klijentovo potpuno razumevanje zakonskih i regulatornih zahteva, poreskih obaveza i svih specifičnih propisa industrije koji se mogu primeniti na klijentovo poslovanje.

Faza 2: Rezervacija naziva firme

Sledeći korak je rezervisanje jedinstvenog naziva firme kod Agencije za privredne registre (APR). Izabrano ime mora da bude u skladu sa zakonskim odredbama i da se ne poklapa sa već registrovanim nazivima firmi u Srbiji. Kada ime nakon APR provere bude odobreno, biće rezervisano za određeni period, omogućavajući klijentu da nastavi sa procesom registracije.

Faza 3: Prikupljanje dokumenata

Uz koordinaciju L’Excellence, prikupljanje potrebne dokumentacije za registraciju firme vrši klijent i to na osnovu detaljne liste koju mu dostavlja L’Excellence.

Faza 4: Registracija firme

Podnošenje potrebnih dokumenata APR-u za registraciju firme vrši L’Excellence. Zatim će APR pregledati prijavu, verifikovati dokumentaciju i proceniti usklađenost sa zakonskim zahtevima. Nakon uspešnog završetka provere, firma klijenta će biti zvanično registrovana i biće joj izdati matični broj (MB) i poreski identifikacioni broj (PIB).

Faza 5: Otvaranje bankovnog računa

Kada se firma klijenta registruje, biće potrebno otvoriti poslovni bankovni račun u banci koja posluje na teritoriji Srbije, koji će se koristiti za finansijske transakcije, isplatu zarada i druge finansijske operacije. Ovaj proces će voditi  L’Excellence.

Faza 6: Poreska registracija

Registraciju firme klijenta za poreske svrhe u Poreskoj upravi Srbije vrši L’Excellence. Ovo uključuje dobijanje PDV broja (ako je primenjivo), kao i registraciju za druge poreze kao što su porez na dobit preduzeća i doprinosi za socijalno osiguranje. Pošto je usaglašenost firme klijenta sa poreskim propisima ključna za pravilno finansijsko upravljanje firmom i izbegavanje kazni,  L’Excelence ovaj proces sa velikom pažnjom koordinira, kontinuirano nadgleda i, ako je potrebno, odmah interveniše u ovom procesu.

Faza 7: Usklađenost sa zakonima i dozvole (opciono)

L’Excellence opciono nudi poslovnu podršku u dobijanju dodatnih dozvola, licenci ili sertifikata (npr. licence za specifične sektore, zdravstvene i bezbednosne dozvole, ekološke dozvole ili dozvole koje se odnose na specifične aktivnosti ili proizvode). Takođe,  L’Excellence nudi podršku u razumevanju i poštovanju zakona i propisa o radu, pomoć pri registraciji zaposlenih kod nadležnih organa kao što su PIO Fond Srbije i Republički fond za zdravstveno osiguranje, kao i proveru usklađenosti ugovora o radu, plata i uslova rada sa zakonskim zahtevima.

Scroll to Top