L’Excellence proces pronalaženja adekvatnog kadra (proces identifikacije i intervjuisanja kandidata) vrši u skladu sa opisom konkretne pozicije i željenog profila kandidata. Za svaki specifični zahtev L’Excellence koristi poseban, prilagođen pristup.

Metode pretrage koje koristi L’Excellence su:
– direktna pretraga
– oglašavanje
– društvene i profesionalne mreže
– vlastita baza podataka
– preporuke date od strane eksperata iz industrije.

Proces pretrage počinje od trenutka kada klijent dostavi L’Excellence opis konkretne pozicije i željenog profila kandidata.

L’Excellence sprovodi proces pronalaženja adekvatnog kadra u sledećim fazama:

Faza 1: Identifikacija i procena
Faza 2: Intervjuisanje i uži izbor
Faza 3: Selekcija
Faza 4: Integracija

Faza 1: Identifikacija i procena

Korak 1: L’Excellence identifikuje veliki broj potencijalnih kandidata, sprovodi dubinsku pretragu i pronalaženje kandidata. Ovaj korak uključuje oglašavanje upražnjene pozicije u ime L’Excellence (identitet firme klijenta u ovoj fazi je zaštićen i smatra se poverljivim).
Korak 2: L’Excellence kontaktira potencijalne kandidate kako bi dobio podatke o njihovim kvalifikacijama, referencama, dostupnosti i postojanju interesovanja za oglašenu poziciju.
Korak 3: Klijent dobija profile potencijalnih kandidata.
Korak 4: Predstavnik L’Excellence tokom video konferencije sa klijentom se sastaje sa svim donosiocima odluka kako bi pregledali profile potencijalnih kandidata i (ako je potrebno) precizirali ciljeve.
Korak 5: Ako su ciljevi precizirani, klijent dobija profile potencijalnih kandidata odabrane na osnovu preciziranih ciljeva.

Faza 2: Intervjuisanje i uži izbor

Korak 1: Na osnovu usaglašene liste potencijalnih kandidata i tek nakon odobrenja klijenta, L’Excellence vodi lične, direktne (jedan na jedan) intervjue sa kvalifikovanim kandidatima, izrađuje detaljne profile i procene intervjuisanih kandidata i predstavlja ih klijentu (u ovoj fazi kandidatima se otkriva identitet firme klijenta).
Korak 2: L’Excellence vrši proveru kvalifikacija, referenci… koje je kandidat dao tokom intervjua.
Korak 3: Ako je i dalje zainteresovan, klijent intervjuiše kandidate (inicijalni skrining)  preko telefona ili online. Ovaj kontakt organizuje i vodi L’Excellence, u sopstvenim poslovnim prostorijama, pružajući svu potrebnu tehničku i logističku podršku i uz pomoć koordinatora intervjua (predstavnika L’Excellence), savetujući obe strane tokom trajanja intervjua (ako potrebno)
Korak 4: Klijent dostavlja povratnu informaciju o svakom obavljenom inicijalnom skriningu (intervjuisani kandidati sa uže liste inicijalnog skrininga se premeštaju nakon filtriranja u 2. listu, nakon filtriranja u 3. listu…, do  liste kandidata sa kojima će se obaviti finalni intervju)

Faza 3: Selekcija

Korak 1: Klijent obaveštava L’Excellence o konačnoj listi intervjuisanih kandidata koje želi da predstavi svojim rukovodiocima.
Korak 2: Klijent, u skladu sa sopstvenim procedurama regrutovanja, predstavlja kandidate svom rukovodstvu (finalni intervju) i njihovom odlukom se završava proces zapošljavanja. Tokom ovog procesa, L’Excellence takođe pruža punu logističku podršku klijentu (tehničku podršku, poslovni prostor za video pozive i pomoć predstavnika L’Excellence kao koordinatora).
Korak 3: Formalnu ponudu kandidatu šalje klijent, a ponuda se dostavlja u direktnom kontaktu sa kandidatom, uz obavezu klijenta da obavesti L’Excellence o ishodu date ponude.
Korak 4: Intervjuisanje i dalje traje (u slučaju da kandidat ne prihvati ponudu, ponuda se šalje sledećem kandidatu/rezervnom kandidatu itd.)

Faza 4: Integracija

Korak 1: Kada kandidat prihvati ponudu i da otkaz na svoju trenutnu poziciju, L’Excellence koordinira ceo proces prikupljanja dokumenata potrebnih za zapošljavanje, vodeći računa o blagovremenom dostavljanju dokumenata do kraja procesa zapošljavanja.
Korak 2: L’Excellence koordinira ceo proces prikupljanja dokumenata potrebnih za dobijanje radne vize u Srbiji, uključujući i druge usluge Ekspat podrške (ako je potrebno)

Scroll to Top