Iskusan tim L’Excellence saradnika u procesu pronalaženja adekvatnog poslovnog prostora vodi klijenta kroz složeno srpsko tržište nekretnina, pružajući važne informacije i pronalazeći rešenja po želji klijenta. Proces se odvija u sledećim fazama:

Faza 1: Procena potreba

Faza 2: Istraživanje tržišta

Faza 3: Uži izbor nekretnina

Faza 4: Posete nekretninama

Faza 5: Pregovori i Ugovor o zakupu

Faza 6: Finalizacija zakupa

Faza 7: Opremanje kancelarija i useljenje (opciono)

 Faza 1: Procena potreba

U ovoj fazi koju vodi L’Excellence sprovodi se temeljna procena klijentovih potreba za poslovnim prostorom. Ovo uključuje i specifične zahteve klijenta, kao što su željena lokacija, veličina, izgled, sadržaji, budžet i posebne potrebe koje su jedinstvene za poslovanje klijenta (ako ih ima). Prikupljanjem ovih informacija, L’Excellence će izvesti jasan zaključak šta je klijentu zaista potrebno od poslovnog prostora.

Faza 2: Istraživanje tržišta

Kada se utvrde zahtevi klijenta, sledeća faza podrazumeva istraživanje tržišta, tj. identifikaciju potencijalnih poslovnih prostora koji odgovaraju kriterijumima klijenta. Istraživanje tržišta uključuje analizu dostupnih nekretnina, uzimajući u obzir faktore kao što su lokacija, pristupačnost, tržišni trendovi, cena zakupa i pogodnosti za poslovanje klijenta.

Faza 3: Uži izbor nekretnina

Na osnovu istraživanja tržišta, L’Excellence pravi uži izbor poslovnih prostora koji ispunjavaju kriterijume klijenta. Ova lista, uključujući detaljne informacije o svakoj nekretnini, skice, uslove zakupa, cenu i sve dodatne relevantne detalje, biće predstavljena klijentu na uvid i dalje razmatranje.

Faza 4: Posete nekretninama

Predstavnici klijenta će zajedno sa predstavnikom L’Excellence posetiti nekretnine koje su ušle u uži izbor kako bi iz prve ruke pogledali svaku opciju, procenili prostor, procenili njegovu pogodnost, tj. da li je u skladu sa njihovim poslovnim potrebama. Tokom ovih poseta, predstavnik L’Excellence će predstavnicima klijenta pružiti sve potrebne informacije, ukoliko imaju pitanja ili nedoumica, kako bi klijent doneo informisanu odluku.

Faza 5: Pregovori i Ugovor o zakupu

Kada klijent identifikuje željeni kancelarijski prostor, počinje faza pregovaranja koja uključuje pregovore o uslovima zakupa, cenama zakupa, trajanju zakupa, mogućim podsticajima i svim drugim relevantnim odredbama sa vlasnikom nekretnine ili ovlašćenim agentom. Predstavnik L’Excellence učestvuje u tim pregovorima kako bi zaštitio interese klijenta i obezbedio najpovoljnije uslove. Ako se pregovori uspešno okončaju, L’Excellence sastavlja Ugovor o zakupu će biti pregledan od strane svih uključenih strana.

Faza 6: Finalizacija zakupa

Kada se Ugovor o zakupu finalizira, a i klijent i vlasnik nekretnine potpišu dokument, ovo pravno obavezuje dogovorene uslove, uključujući plaćanje zakupnine, trajanje zakupa, obaveze održavanja i sve druge dogovorene odredbe. Od klijenta se takođe može zahtevati da dostavi neophodnu dokumentaciju i uplate, kao što su depoziti, garancije ili akontacije zakupnine, kako bi obezbedio poslovni prostor. L’Excellence u ovoj fazi prati i koordinira sve navedene aktivnosti kako bi osigurao da se faza finalizacije zakupa završi dobro za sve uključene strane.

Faza 7: Opremanje kancelarija i useljenje (opciono)

Nakon potpisivanja Ugovora o zakupu, završna faza uključuje koordinaciju opremanja poslovnog prostora i pomoć u procesu useljenja klijenta u poslovni prostor, kao što je organizovanje neophodnih renoviranja ili modifikacija, koordinacija sa pružaocima usluga za komunalne usluge i internet konekciju, kao i pomoć oko logistike useljenja. nameštaja i opreme. L’Excellence nudi kompletno upravljanje tim aktivnostima u formi vođenja projekta, ako je potrebno.

Napomena: Sve gore navedene faze mogu se primeniti i u slučaju traženja stambenih prostora.

Scroll to Top